др Грозданка Богдановић

Редовни професор

Катедра за минералне и рециклажне технологије

Термин за консултације: понедељак, 11-13 часова
Основне академске студије: лужење и обогаћивање раствора, одводњавање и јаловишта
Мастер академске студије: управљање опасним отпадом
Докторске академске студије: теоријски принципи хемијских метода концентрације, теоријске основе ремедијације земљишта

gbogdanovic@tfbor.bg.ac.rs