др Јовица Соколовић

Доцент

Катедра за минералне и рециклажне технологије

Термин за консултације: четвртак, 10-12 часова
Основне академске студије: технологије и одрживи развој, физичке методе концентрације, специјалне методе концентрације, припрема минералних сировина
Мастер академске студије: санација и рекултивација земљишта, пројектовање депонија
Мастер академске студије: теорија електромагнетских процеса концентрације

jsokolovic@tfbor.bg.ac.rs