Лична карта Рударског одсека

Назив: Рударски одсек
Факултет: Технички факултет у Бору
Универзитет: Универзитет у Београду

Година оснивања: 1961.
Последња акредитација: 2014.
Нивои студија: основне академске студије, мастер академске студије, докторске академске студије
Модули: Експлоатација лежишта минералних сировина (ЕЛМС), Припрема минералних сировина (ПМС), Рециклажне технологије и одрживи развој (РТОР)

Адреса: Технички факултет у Бору, Рударски одсек, Војске Југославије 12, 19210 Бор
Телефон: (030) 424 555
Факс: (030) 421 078
E-mail: rudarstvo@tfbor.bg.ac.rs