др Миодраг Денић

Ванредни професор

Катедра за подземну експлоатацију лежишта минералних сировина

Термин за консултације: четвртак, 10-12 часова
Основне академске студије: основи експлоатације лежишта минералних сировина, техничка заштита, транспорт, технологија израде подземних објеката

miodrag.denic@yahoo.com