Научно-истраживачки рад

Поред наставе чланови Рударског одсека баве се и научно истраживачким радом о чему сведочи велики број радова објављених у међународним и националним часописима и саопштених на међународним и националним скуповима. 

Истраживачи са Рударског одсека Техничког факултета у бору ангажовани су и на истраживачким пројектима Министарства образовања и науке Републике Србије. 

Чланови Рударског одсека активно учествују и у организацији међународних и националних научних скупова, a првенственo следећих скупова у организацији Техничког факултета у Бору:

  • Meђународне Октобарске конференције (International October Conference – IOC),
  • Еколошке истине (Ecological Truth – Eco-Ist) и
  • Симпозијума о рециклажним технологијама и одрживом развоју – СРТОР.