Упис на академске студије

Основне академске студије
Право на упис на Студијски програм рударско инжењерство остварују кандидати који успешно положе пријемни испит и остваре довољан број поена у складу са конкурсом. На прву годину студија рударског инжењерства, за финансирање из Буџета Републике Србије, уписује се 40 студената у складу са важећим одобрењем за акредитацију.

УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ЈЕ ЗАВРШЕН.

Мастер академске студије

УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ЈЕ ЗАВРШЕН.

Докторске академске студије
УПИС ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ЈЕ ЗАВРШЕН.