Услуге

rud_usluge

Осим наставе и научно истраживачког рада Рударски одсек пружа и услуге пројектовања и израде техничке документације у области рударства, врши контролу техничке документације, послове вештачења за потребе судова и лабораторијска испитивања материјала, CAD, 3D моделирање и целу палету других услуга.