др Владимир Деспотовић

Доцент

Катедра за минералне и рециклажне технологије

Термин за консултације: среда, 10-12 часова
Основне академске студије: процесна мерна техника, основи електротехнике
Мастер академске студије: контрола и регулација процеса у минералним и рециклажним технологијама

vdespotovic@tfbor.bg.ac.rs
Референце

Владимир Деспотовић је рођен 18.03.1978. године у Зеници, Босна и Херцеговина.

Основну школу и Гимназију завршио је у Бору. Дипломирао је 2003. године на Електронском факултету у Нишу на смеру Телекомуникације. Докторску дисертацију под називом „Пројектовање линеарних и нелинеарних предиктора за адаптивне кодере извора са меморијом“ одбранио је 2012. године на Електронском факултету Универзитета у Нишу.

Јуна 2004. године запослио се у Институту за рударство и металургију, у сектору Индустријске информатике где је био ангажован на развоју софтвера за микропроцесорски базиране системе за мониторинг, аквизицију података и контролу технолошких процеса у реалном времену (SCADA), са применом у Фабрици бакарних цеви у Мајданпеку и ТИР-у Бор (Фабрика сумпорне киселине, Енергана и Конвертори). Након тога запошљава се у компанији Телеком Србија а.д. где је ангажован на пословима техничке припреме и провере телекомуникационе мреже и надзору при изградњи нове и реконструкцији постојеће приступне мреже. Од јула 2006. године ради у компанији Global Substation Solutions са седиштем у Великој Британији где је ангажован на изради SCADA апликације, имплементацији и тестирању контролног система за трафо станицу нуклеарне електране Чернавода у Румунији. Од јуна 2007. године запослен је на Техничком факултету у Бору где је биран у звања сарадника у настави (2007), асистента (2008) и доцента (2013).

Добитник је стипендије Erasmus Mundus у оквиру EUROWEB програма за постдокторско усавршавање на Универзитету у Падерборну у Немачкој, на Факултету за електротехнику, информатику и математику (јануар-новембар 2014), за истраживање на тему „Semantic analysis of audio using unsupervised language acquisition techniques“. Октобра 2009. године боравио је Техничком Универзитету у Бечу, на Институту за телекомуникације као стипендиста OeAD (Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research) у оквиру програма WUS Austria “One month study visits to Austria for university graduates”, где је радио на истраживању нелинеарних предиктора за кодовање говорног сигнала. На Техничком универзитету у Кошицама, Институту за примењену информатику и контролу процеса боравио је јуна 2008. године као стипендиста Националног програма за стипендирање Републике Словачке и у периоду март-јун 2007. године као стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, где је ангажован на развоју MATLAB алата за моделовање процеса заснованих на примени нелинеарних фракционалних диференцијалних једначина.
Владимир Деспотовић је члан међународних професионалних удружења IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), IEEE Signal Processing Society и ISCA (International Speech Communication Association).

Аутор је или коаутор већег броја научних радова објављених у међународним и националним часописима или саопштених на националним и међународним скуповима, једног патента, више техничких решења и истраживач на 3 пројекта финансирана од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Главне области његовог истраживања су аутоматско препознавање говора, семантичка анализа говора, машинско учење, обрада природног језика и текста, обрада и кодовање говорног сигнала, системи за рад у реалном времену, фракциони рачун.