Овај сајт користи колачиће, уколико наставите са његовим коришћењем сматра се да сте сагласни са нашом политиком приватности
Стара зграда

Технички факултет у Бору
Рударско инжењерство

Чланови одсека

Редовни професори
#Име и презимеКатедра
1.
проф. др Миодраг Бањешевић
Рударска зграда – Кабинет бр. 25
  mbanjesevic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 139
Катедра за подземну експлатацију лежишта минералних сировина
2.
проф. др Грозданка Богдановић
СМиРТ зграда – Кабинет бр. 15
  gbogdanovic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 129
Катедра за минералне и рециклажне технологије
3.
проф. др Ненад Вушовић
Рударска зграда – Кабинет бр. 30
  nvusovic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 164
Катедра за површинску експлатацију лежишта минералних сировина
4.
проф. др Радоје Пантовић
Шеф катедре за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина
Рударска зграда – Кабинет бр. 22
  pan@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 172
Катедра за површинску експлатацију лежишта минералних сировина
5.
проф. др Јовица Соколовић
СМиРТ зграда – Кабинет бр. 10
  jsokolovic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 185
Катедра за минералне и рециклажне технологије
6.
проф. др Саша Стојадиновић
Продекан за материјално-финансијско пословање
Рударска зграда – Кабинет бр. 23
  sstojadinovic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 132
Катедра за површинску експлатацију лежишта минералних сировина
7.
проф. др Милан Трумић
Шеф одсека за рударско инжењерство, шеф катедре за минералне и рециклажне технологије
СМиРТ зграда – Кабинет бр. 14
  mtrumic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 126
Катедра за минералне и рециклажне технологије
8.
проф. др Мира Цоцић
Рударска зграда – Кабинет бр. 17
  mcocic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 133
Катедра за подземну експлатацију лежишта минералних сировина
Ванредни професори
#Име и презимеКатедра
1.
проф. др Душко Ђукановић
Рударска зграда – Кабинет бр. 14
  dusko585@gmail.com
030 424 555 лок. 158
Катедра за подземну експлатацију лежишта минералних сировина
2.
проф. др Маја Трумић
СМиРТ зграда – Кабинет бр. 8
  majatrumic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 186
Катедра за минералне и рециклажне технологије
3.
проф. др Зоран Штирбановић
СМиРТ зграда – Кабинет бр. 9
  zstirbanovic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 212
Катедра за минералне и рециклажне технологије
Доценти
#Име и презимеКатедра
1.
доц. др Драган Златановић
Рударска зграда – Кабинет бр. 13
  dzlatanovic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 137
Катедра за подземну експлатацију лежишта минералних сировина
2.
доц. др Јелена Иваз
Рударска зграда – Кабинет бр. 24
  jivaz@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 192
Катедра за подземну експлатацију лежишта минералних сировина
3.
доц. др Владан Милошевић
СМиРТ зграда – Кабинет бр. 7
  vmilosevic@mmbt.info
030 424 555 лок. 183
Катедра за минералне и рециклажне технологије
4.
доц. др Владимир Николић
СМиРТ зграда – Кабинет бр. 7
  vnikolic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 183
Катедра за минералне и рециклажне технологије
5.
доц. др Дејан Петровић
Шеф катедре за подземну експлоатацију лежишта минералних сировина
Рударска зграда – Кабинет бр. 10
  dpetrovic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 210
Катедра за подземну експлатацију лежишта минералних сировина
Асистенти
#Име и презимеКатедра
1.
ас. Катарина Балановић
СМиРТ зграда – Кабинет бр. 13
  kbalanovic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 128
Катедра за минералне и рециклажне технологије
2.
ас. Ивана Илић
СМиРТ зграда – Кабинет бр. 13
  iilic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 128
Катедра за минералне и рециклажне технологије
3.
ас. Драгана Мариловић
СМиРТ зграда – Кабинет бр. 13
  dmarilovic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 128
Катедра за минералне и рециклажне технологије
4.
ас. Младен Радовановић
Рударска зграда – Кабинет бр. 18
  mlradovanovic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 135
Катедра за подземну експлатацију лежишта минералних сировина
5.
ас. Милан Стајић
Рударска зграда – Кабинет бр. 14
  mstajic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 158
Катедра за површинску експлатацију лежишта минералних сировина
6.
ас. Павле Стојковић
Рударска зграда – Кабинет бр. 24
  pstojkovic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 139
Катедра за површинску експлатацију лежишта минералних сировина
Помоћно особље у настави - лаборанти
#Име и презимеКатедра
1.
Миомир Воза
Рударска зграда – Лабораторија бр. 8
  mvoza@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 191
Катедра за површинску експлатацију лежишта минералних сировина
2.
Добринка Трујић
СМиРТ зграда – Лабораторија бр. 4
  dtrujic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 188
Катедра за минералне и рециклажне технологије

Ангажовано особље

Редовни професори
#Име и презимеКатедра
1.
проф. др Милован Вуковић
Металуршка зграда – Кабинет бр. 22
  mvukovic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 119
Катедра за менаџмент
2.
проф. др Весна Грекуловић
Шеф катедре за металуршко инжењерство
Металуршка зграда – Кабинет бр. 40/41
  vgrekulovic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 174
Катедра за металуршко инжењерство
3.
проф. др Јелена Ђоковић
Рударска зграда – Кабинет бр. 28
  jdjokovic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 154
Катедра за природно математичке и опште техничке науке
4.
проф. др Ивана Ђоловић
Стара зграда – Кабинет бр. 17
  idjolovic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 142
Катедра за природно математичке и опште техничке науке
5.
проф. др Чедомир Малуцков
Стара зграда – Кабинет бр. 7
  cmaluckov@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 148
Катедра за природно математичке и опште техничке науке
6.
проф. др Дејан Ризнић
Рударска зграда – Кабинет бр. 26
  driznic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 211
Катедра за менаџмент
7.
проф. др Драгиша Станујкић
Рударска зграда – Кабинет бр. 16
  dstanujkic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 182
Катедра за природно математичке и опште техничке науке
8.
проф. др Дејан Таникић
Декан Факултета
Рударска зграда – Кабинет бр. 29
  dtanikic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 160
Катедра за природно математичке и опште техничке науке
9.
проф. др Нада Штрбац
Металуршка зграда – Кабинет бр. 33/34
  nstrbac@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 120
Катедра за металуршко инжењерство
Ванредни професори
#Име и презимеКатедра
1.
проф. др Милена Гајић
Рударска зграда – Кабинет бр. 27
  mgajic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 154
Катедра за природно математичке и опште техничке науке
2.
проф. др Ивана Станишев
Стара зграда – Кабинет бр. 17
  iradojevic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 142
Катедра за природно математичке и опште техничке науке
Наставници страног језика
#Име и презимеКатедра
1.
Сандра Васковић
Рударска зграда – Кабинет бр. 25
  svaskovic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 139
Катедра за менаџмент
2.
Ениса Николић
Стара зграда – Кабинет бр. 13
  enikolic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 144
Катедра за менаџмент
3.
Славица Стевановић
Рударска зграда – Кабинет бр. 26
  sstevanovic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 211
Катедра за менаџмент
Асистенти
#Име и презимеКатедра
1.
ас. Добривоје Дубљанин
Рударска зграда – Кабинет бр. 3
  ddubljanin@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 225
Катедра за природно математичке и опште техничке науке
2.
ас. Анђела Стојић
Рударска зграда – Кабинет бр. 28
  astojic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 156
Катедра за природно математичке и опште техничке науке
3.
ас. Предраг Столић
Рударска зграда – Кабинет бр. 13
  pstolic@tfbor.bg.ac.rs
030 424 555 лок. 137
Катедра за природно математичке и опште техничке науке