Експлоатација лежишта
минералних сировина
  Припрема
минералних сировина
  Рециклажне технологије и
одрживи развој
  Curriculums
(English language)
  Контакт
информације

Рударски одсек Техничког факултета у Бору постоји од самог оснивања Факултета 1961. године. За више од пола века постојања Одсек је растао и мењао се у складу са развојем и захтевима рударске индустрије а диплому инжењера рударства понело је до сада више стотина студената. Циљ Рударског одсека одувек је био образовање рударских инжењера спремних да одговоре на све професионалне изазове. Да би тај циљ био постигнут наставни планови и програми се константно унапређују и осавремењавају.

На Рударском одсеку Техничког факултета у Бору изводи се настава у оквиру студијског програма Рударско инжењерство.

Настава се одвија кроз три студијска модула: Експлоатација лежишта минералних сировина (ЕЛМС), Припрема минералних сировина (ПМС) и Рециклажне технологије и одрживи развој (РТОР).

Студије у оквиру студијског програма Рударског инжењерства одвијају се на три нивоа као: основне академске студије (ОАС), мастер академске студије (МАС) и докторске академске студије (ДАС).

Поред класичне наставе у учионицама и лабораторијама студије на студијском програму Рударско инжењерство обухватају и практичну наставу. Блиски односи Рударског одсека и рударске индустрије и постојање знатног броја рударских објеката у непосредној околини омогућавају да се, на вишим годинама, практична настава обавља сваке недеље на терену, у рудницима са подземном експлоатацијом метала и угља, на површинским коповима, каменоломима или на истражним пољима.

 

Department for Mining Engineering

about

These curriculums are accredited in 2014:

Undergraduate studies
Curriculum | Book of Courses

Master academic studies
Curriculum | Book of Courses

Doctoral academic studies
Curriculum | Book of Courses

 

Контакт

Универзитет у Београду
Технички факултет у Бору
Одсек за рударско инжењерство

Војске Југославије 12
19210 Бор
Република Србија

телефон:

(030) 424 555
локал 126

факс:

(030) 421 078
(030) 421 749

e-mail:

rudarstvo@tfbor.bg.ac.rs